Latest News

Category: Water Treatment Plants

Water Treatment Plants Automation

Hydro-Trent itself has been registered with Kementrian Kewangan Malaysia ( 150100: Semua Peralatan Sukatan/Ukuran ), Suruhanjaya Tenaga Class C, Construction …